Tagalog module on
NFTs
Powered by likha

Introduksyon sa NFTs

Key Takeaways
  • Ang “Crypto” ay nanggaling sa Ingles na salitang “cryptography”, tumutukoy sa mga pamamaraan para protektahan ang mga komunikasyon na may mga masasamang tao sa paligid.
  • Ang “Currency” naman, ay medyum ng palitan o sistema ng pera na kadalasang ginagamit so loob ng mga bansa.
  • Ang blockchain ay isang digital ledger kung saan iniimbak ang lahat ng mga transaksyon na nangyayari sa network ng Bitcoin.

May naririnig na siguro kayong mga kwento tungkol sa mga JPG na nabebenta na may milyun-milyon na dolyar ang halaga o mga sikat na tao at mga kaibigan niyo na nagpapalit ng mga profile picture nila sa mga kakaibang makukulay na mga “monkey avatar”. Huwag kayong mabahala dahil nandito ang Bitskwela at Likha para matulungan kayong intindihin kung ano talaga ang mga ito. 

Sa kursong ito, iikutin natin ang makulay na mundo ng mga NFT. Pero bago natin pag-aralan itong mga digital assets,  magbalik aral tayo tungkol sa cryptocurrency at kung ano ang blockchain.  

Ang maganda sa blockchain ay pwede ito ibagay at gamitin sa napakaraming uri ng mga cryptocurrency - hindi lang Bitcoin. Ang isa pang uri ng cryptocurrency ay ang mga tinatawag na Non-Fungible Token o NFTs. Kung gusto niyo pang matuto tungkol dito, puntahan na natin 'yung mga susunod na modyul.

What is a cryptocurrency?

To best understand what a cryptocurrency is, let’s break it down into its root words: crypto and currency. 

Crypto is derived from the word cryptography, which refers to the practice of techniques for secure communication in the presence of adversaries or bad actors. Simply put, cryptography is the practice of hiding information. 

Currency, on the other hand, is a medium of exchange and a money system used most commonly within countries and nations. Examples of these are the Philippine Peso (PHP), United States Dollar (USD), European Dollar (EUR), or Japanese Yen (JPY).

With all of that said, we can now put them together and come up with a simple, singular definition: A cryptocurrency is a type of digital currency secured by cryptography — making it nearly impossible to counterfeit or hack.

Usually, cryptocurrencies are blockchain-based, which makes most of them decentralized.

What is a blockchain?

A blockchain is a digital ledger that stores the transactions happening in the Bitcoin network. A ledger is basically a book or collection of financial data. 

You can think of a blockchain as a chain that ties all the transactions together one after the other. A blockchain is immutable, decentralized, distributed, secure, and fully verifiable.

The cool thing about a blockchain is that it can be adapted and used to create countless types of cryptocurrencies - not only Bitcoin. Another type of cryptocurrency is what we call Non-Fungible Tokens or NFTs. If you want to learn more, hop on to the next modules!

IBAHAGI