Tagalog module on
NFTs
Powered by likha

Likha: Ang Unang Filipino Premiere NFT marketplace

Key Takeaways

Ang Likha ay isang NFT marketplace na nakasentro sa Pilipino at isang gallery kung saan ang mga manlilikhang at mga brand na Pilipino ay madaling makakahulma, makakabenta, at mapapamahalaan ang kanilang mga nilikhang NFT.

Ang plataporma na ito ay sinisigurado ang integridad at ang sertipikasyon ng bawat NFT, na ang ibig sabihin ay 'yung mga bumibili ay nakakasigurong nakakahulma ng orihinal na artwork / artwork galing sa mga artista, kasama dito ang mga animasyon, palamuting sining, mga iskultura at iba pang kaugnay na mga bagay.

Tumutulong din ang Likha kung sakaling kailangan ng mga artista o mga brand na i-digitize ang kanilang mga nilikha - na garantisadong mapapanatili ang kalidad habang nakakasigurado na hindi ito kino-kompromisa ’yung kanyang pisikal na katapat.

Lampas pa sa paglilikha at pagbebenta ng mga NFT, ang back-end architecture ng Likha ay  mabilis at mabisa na nakaksigurado 'yung mga gumagamit na mabilis silang makakahulma at mamahala ng kanilang mga NFT na hindi isasakripisyo ang seguridad at sa kawalan ng pagbabago ng plataporma.

Ngayon, alamin natin kung paano gamitin at makipag-ugnayan sa marketplace ng Likha.

Paano ko i-konekta ang Wallet ko sa Likha?

Paano gamitin ang Likha.io:

1. I-Download ang Metamask wallet sa metamask.io. I-check ang aming mga gabay para sa mga instruksyon

Paano mag-install na Metamask sa desktop: 

 1. Pumunta sa metamask.io gamit ang inyong browser
 2. I-Press ‘download’
 3. Depende sa inyong your browser, magpapakita ito ng isang prompt na  tatanungin kayo para idagdag 'yung ekstensyon
 4. I-Click 'yung Metamask icon sa taas na kanan ng screen ninyo at i-click 'yung “Get Started”
 5. I-Click 'yung “Create a wallet” 
 6. Gumawa ng password sa Metamask 
 7. Magpapakita ang Metamask ng inyong secret recovery phrase. Isulat ito at ilagay sa isang ligtas na lugar. Ito ay inyong “master key”. Huwag na huwag ito ibahagi na kahit na sino
 8. I-kumpirma 'yung inyong secret recovery phrase
 9. You’re done!

Paano mag-install sa Metamask sa selpon:

 1. Pumunta sa metamask.io at i-download 'yung app
 2. I-Click ang “Create a wallet” 
 3. Gumawa ng password sa Metamask 
 4. Pindutin ang “Start.” Magpapakita ang ng mga paalala tungkol sa inyong secret recovery phrase
 5. Pindutin ang “Start.” Ipapakita ng Metamask ang inyong your secret recovery phrase. Isulat ito at ilagay sa isang ligtas na lugar. Ito ay inyong “master key”. Huwag na huwag ito ibahagi na kahit na sino
 6. I-kumpirma 'yung inyong secret recovery phrase
 7. You’re done!

2. I-Connect 'yung Metamask ninyo sa Polygon o sa  “Matic Mainnet.” Kung hindi kayo konektado sa Polygon, pwede niyo itong idagdag sa pagsunod ng mga hakbang.

 1. I-Click 'yung tab ng networks sa kanan at itaas ng screen
 2. I-Click ang “add network”
 3. Ipasok ang mga detalye na nakasama sa larawan *insert photo*
 4. Opisyan na kayong konektado sa network ng Polygon.

3. Pumunta sa https://www.likhanft.io/. Palaging i-double-check 'yung website URL!

4. Sa upper-right corner, I-click 'yung icon ng “Connect to”, kung saan kayo i-po-prompt na maglagda ng isang mensahe.

5. I-Click ang ‘connect’ at ‘sign’ para ikonekta ‘yung wallet. Binabati namin kayo at konektado na kayo sa website ng Likha, kung saan ninyo pwedeng siyasatin at bumili ng iba’t ibang mga NFT!

Website: https://likhanft.io

Likha Litepaper: https://v1litepaper.likhanft.io/

Social Links:

Litepaper: https://v1litepaper.likhanft.io/

Discord: https://discord.gg/QF47bzZdPK

Facebook: https://www.facebook.com/likha.nft

Twitter: https://twitter.com/LikhaNFT

Instagram: https://www.instagram.com/likha.nft/

Network Name: Polygon

RPC URL: https://polygon-rpc.com

Chain ID: 137

Currency Symbol: MATIC

Block Explorer URL: https://polygonscan.com/

Kung gusto niyo pang maraming malaman tungkol sa Likha, bisitahin ang aming website:

https://likhanft.io

Basahin ang Litepaper ng Likha: https://v1litepaper.likhanft.io/