Matuto ng

Bitcoin

sama

SA LOOB
NG 5 NA
MINUTO
🍕

ang Bitskwela

Kumusta kayo? Ako si Bitbit.

Kasama ko ang Bitskwela team para matulungan kayong maunawaan ang Bitcoin, ang cryptocurrency na nagsimula ng lahat, sa loob lang ng limang minuto.

Handa na ba?

Ang ating mundo ay nagiging digital – ang pakikipag-usap hanggang sa pag-stream, sa pag-aaral, sa pagbabasa, sa pamimili, at sa paglalaro. Hindi nakakasorpresa na pati pananalapi ay patungo na rin sa pagiging digital. At hindi lang GCash, Paymaya o mga banko na digital. Ang tinutukoy ko ay ang mga tinatawag na “cryptocurrency”.

Ano ba ang Bitcoin?

Ang bitcoin ay isang digital currency na unang nilikha noong Global Financial Crisis noong 2008. Wala talagang nakakakilala sa imbentor na si Satoshi Nakamoto, na nilikha ang Bitcoin dahil sa laganap na pamemeke at korapsyon sa ating mga sistemang pinansyal.

Ang Bitcoin ay may tatlong pangunahing katangian: peer-to-peer, desentralisado, at base sa cryptography. Siyasatin natin silang mabuti.

Peer-to-peer

Ang Bitcoin network ay sinusuporta ng iba’t ibang kompyuter na nakakalat sa buong mundo. Ang mga kompyuter na ito ay nagtutulungan para maging mabisa at protektado yung network.

Desentralisado

Ang Bitcoin ay walang sentral na server. Hindi katulad ng mga banko, walang isang tao o partido ang kontrolado ito. Ang ibig sabihin nito ay lahat ng tao - kahit na anong lahi, nasyonalidad, at kasarian -  ay pwedeng lumahok sa Bitcoin network. Ang Bitcoin ay inklusibo sa lahat.

Naka-base sa cryptography

Ang Bitcoin ay sinusuportahan ng cryptography na ginagawa itong protektado, hindi nababago, at hindi napapakialaman. Walang makakapeke ng data para sa kanilang benepisyo.

Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
Nodes
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.
we make ice cream the way it used to be.

Lahat ng katangian na ito ay konektado sa tinatawag na

Blockchain

Sa madaling salita, ang blockchain ay isang digital ledger na nag-iimbak ng data tungkol sa mga nagaganap sa Bitcoin network. Tingnan ang isang simpleng halimbawa para matulungan malarawan ito sa isip.

Isipin natin ang limang tao na may sari-sariling kwaderno. Ipangalan natin sila na Pedro, Julia, Jerome, Darna, at Ryan. Hindi sila magkakilala, kaya wala silang tiwala sa isa’t isa.

Si Pedro ay gustong magpadala ng dalawang bitcoin kay Darna, para mangyari yun, dapat magkasundo silang lima na iyung transaksyon ay wasto.

May isang lotto draw na nangyayari kung saan isa sa kanila ay pipiliin para tingnan kung iyung transaction ay tama.

Sa halimbawang ito, sabihin natin na si Julia iyung napili sa lotto draw.

Ngayon, dapat suriin ni Julia kung tama nga iyung transaksyon ni Pedro. Sa panahon na nagawa niya ito, dapat magpakita ng pruweba si Julia sa kanilang lahat na natapos niya iyung pagsuri.

Iyung natitirang apat ay kailangang sumang-ayon sa pruweba ni Julia. Kung nakita nila na nagkamali si Julia, uulitin iyung lotto at pipili ng ibang manunuri.

Pero, kung lahat sila ay sumang-ayon, iyung lima ay kailangang isulat iyung transaksyon ni Pedro at iyung pruweba ni Julia sa kanilang mga kwaderno. Pagkatapos nito, iyung (2) dalawang bitcoin ni Pedro ay napadala na kay Darna at magpapatuloy sila sa susunod na transaksiyon.

Parang ganito gumagana ang Bitcoin. Lahat ng user ay may pare-parehong kopya ng blockchain, na iyung mga kwaderno sa ating halimbawa. Sa kwadernong ito, lahat ng transaksyon sa network ay nakaimbak at tuloy-tuloy na pinaghahambing sa lahat ng iba para siguraduhin ang integridad sa network. Nangyayari ito ng paulit-ulit, araw-araw para panatilihing buhay at protektado ang Bitcoin network.

Bitcoin

Supply

21
MILLION

Ang Bitcoin ay may nakapirming supply na 21 milyon. Walang sinuman ay kayang palitan, pakialaman, o isaayos ang supply ng Bitcoin dahil ito ay naka-encode sa kanyang code.  At, wala ring sentral na grupo ng tao na pwedeng takutin o hikayatin, walang sentro na maha-hack, o imprastraktura na magigiba na makakapagbago sa supply ng bitcoin. Walang ibang asset o pera na may parehong kakapusan katulad ng Bitcoin.

Para maging tunay na mabisa, ang pera ay dapat may pitong katangian: katibayan, magagamit kahit na saan, kayang hati-hatiin, pagkakapareho, katatagan, kakapusan, at ang pagiging katanggap-tanggap.

Tingnan ang sumusunod na tsart para makita kung saan ang Bitcoin kung ikumpara sa ibang uri ng pera.

Ang mga Problemang Nalulutas ng Bitcoin

Bukod sa pagiging maasahan na uri ng pera, ang Bitcoin ay nakakatulong maglutas ng ilang problema na nakakaapekto sa inyo, sa akin, at lahat ng tao sa buong mundo. Kasama na dito ay ang mga problema ng sistema ng tiwala, awtorisasyon, at pagka-aninaw o "transparency".

01

Double-spending

Ang “double-spending” ay tumutukoy sa abilidad na gastusin ang pera ng dalawang beses.

02

Byzantine Generals Problem

Ang Byzantine Generals Problem ay ang tanong na: "Paanong magkakasundo sa isang katotohanan ang iba’t ibang partido na nasa isang nakabahaging network?"

03

Inflation/Debasement

Kapag dinagdagan ang supply ng pera ng banko sentral, bumababa ang halaga ng pera ng lahat ng tao habang tumatagal.

04

Financial Exclusion

Daan-daang milyon na katao sa buong mundo ay walang access sa mga serbisyong pangbanko at pinansyal dahil sa hindi sapat na imprastruktura ng banko, mga isyung regulasyon, kakulangan ng mga dokumento, o simpleng diskriminasyon.

05

Transparency

Maraming mga kumpanya at institusyong pang-pinansyal ay gumagana sa likod ng saradong pinto. Kailangang magtiwala ang mga tao na walang tinatago sa mga gawaing pinansyal ng mga organisasyon na ito.

06

Inefficient Energy Usage

Tumutukoy ito sa pangangailangan para sa mas mabisang paggamit ng enerhiya at “renewable energy” sa buong mundo.

Pwedeng siyasatin ang mga isyu

dito.

Paano ang tamang Pag-invest sa Bitcoin?

Ang pagbili ng bitcoin ay magagawa sa limang hakbang:

01
Pumili ng isang Exchange

Ang cryptocurrency exchange ay kung saan ka pwede bumili, magbenta, or maglipat ng crypto online. Kahit na sinong may wastong ID at dokumentasyon  ay pwedeng gumawa ng account sa exchange.

02
Gumawa ng Account

Kailangan ninyo gumawa ng account para ma-access ang mga exchange, kagaya ng Facebook at Twitter. Kailangan niyo magpasa ng personal na mga impormasyon at ilang mga dokumento.

03
Pondohan ang inyong Account

Kapag nakagawa na kayo ng account, kailangan niyo pondohan iyung account para makabili kayo ng kauna-unahan niyong cryptocurrency. Sundin lang ang proseso na pang deposit ng exchange, tapos pwede na kayong magpatuloy.

04
Gumawa ng mga Order

Alamin ang mga iba’t ibang klase ng order (limit, market, stop limit, etc.) at kung saang mga exchange sila magagamit. Ang ibang orders ay may kakaibang tungkulin at makakatulong sa iba’t ibang sitwasyon.

05
Imbakin ang inyong mga Bitcoin o mga Cryptocurrency

Imbakin ang inyong mga cryptocurrency sa isang hot o cold wallet.

At dito nagtatapos ang lima na minuto!

Binabati ka namin sa layo ng narating niyo. Kung interesado kayong madagdagan pa ang inyong nalalaman tungkol sa Bitcoin at mga cryptocurrency, isaalang-alang niyong tingnan ang buong kurso ng Bitskwela.

IBAHAGI
Ipaalam sa iba patungkol dito sa 5-minute Crypto course!

Huwag niyo ring kalimutan i-share ang Bitskwela sa inyong mga kaibigan at kapamilya na gusto ring matuto tungkol sa Bitcoin at mga cryptocurrency.