Tamper/ing

tam-per/ tam-per-ing

Verb

formal english definition

To interfere or cause damage to something.

EXPLAIN LIKE I'M 5-YEARS-OLD (ELI5) definition

Tamper means to touch or change something you shouldn't.

COMPREHENSIVE definition

Tamper/ tampering refers to interfering with something, causing a form of damage, despite not having the authority to do so.

Other local languages
Tagalog definition

(Pakikialam) Ang pakikialam o paggawa ng pinsala sa isang bagay.

Cebuano definition

(Paghilabot) Sa pagpanghilabot o pagpahinabog kadaot sa usa ka butang.

Ilocano definition

(Masabali/Masabsabalian) Mapakialamanan wennu madadael gapu iti maysa a banag.