Protocol

proh-tuh-kol

Noun

formal english definition

A communication protocol defines the rules and processes of a system. It allows transmissions of information between parties.

EXPLAIN LIKE I'M 5-YEARS-OLD (ELI5) definition

A protocol is similar to a set of rules that people follow when playing a game.

COMPREHENSIVE definition

It is a set of rules that governs the communication and interaction of various systems. These rules are required to ensure that the systems can effectively understand and communicate with each other, even if they use different languages or technologies.

Other local languages
Tagalog definition

Ang protocol ng komunikasyon ay tumutukoy sa mga patakaran at proseso ng isang sistema. Pinapayagan nito ang pagpapadala ng impormasyon sa pagitan ng mga partido.

Cebuano definition

Ang protocol sa komunikasyon nga nagpasabot sa mga lagda ug proseso sa usa ka sistema. Gitugotan niini ang pagpasa sa kasayuran tali sa mga partido.

Ilocano definition

Ti pagsarsaritaan iti protocol nga idepdepinisyon na ti linteg ken turay iti proseso iti sistema. Palubusan na nga ag mangisucat iti impormasyon iti tinnga iti partido.