Hash

hash

Noun

formal english definition

The cryptographic function used to help secure the blockchain. A special function where any length of data that is inputted will be computed with mathematics and given an output with a fixed length.

EXPLAIN LIKE I'M 5-YEARS-OLD (ELI5) definition

A hash is like a unique combination of symbols that help keep things secure.

COMPREHENSIVE definition

A hash is a function that takes an arbitrary input and produces an encrypted output of a fixed length.

Other local languages
Tagalog definition

Isang cryptographic function na ginagamit para protektahan ang blockchain, na kung saan kahit an anong haba ng data na ipasok ay iko-kompute na gamit ang matematika at maglalabas ng nakapirming haba na data.

Cebuano definition

Ang cryptographic function nga gigamit sa pagtabang sa pag-secure sa blockchain, diin ang bisan unsang gitas-on sa data nga ma-input pagakwentahon sa matematika ug hatagan og output nga adunay fixed-length.

Ilocano definition

Mausar ti cryptograph function tapno makatulong nga matalgedan na iti blockchain, sadino man uray attiddug iti datos nga nakakabil ket ma bilang iti matematika ken maited iti resulta ti mabiit.