Bitcoin Miner

Bit-koin my-ner

Noun

formal english definition

A computer running the Bitcoin client from any location which helps verify and record the transactions happening in the blockchain.

EXPLAIN LIKE I'M 5-YEARS-OLD (ELI5) definition

A Bitcoin miner is someone that works to earn Bitcoin. They use their computer to solve tricky puzzles, and when they solve one, they get some Bitcoin coins as a reward.

COMPREHENSIVE definition

A Bitcoin miner is a participant in the Bitcoin network that uses computing power to solve complex mathematical problems, and in turn, earns newly minted Bitcoins as a reward.

Other local languages
Tagalog definition

Isang kompyuter kung saan tumatakbo ang Bitcoin client, galing na kahit na saang lugar, para tumulong magpatunay at magtala ng mga transaksyon na nagaganap sa blockchain.

Cebuano definition

Usa ka kompyuter nga nagpadagan sa kliyente sa Bitcoin gikan sa bisan unsang lokasyon nga makatabang sa pag-verify ug pagrekord sa mga transaksyon nga nahitabo sa blockchain.

Ilocano definition

Maysa nga kompyuter nga agpaan-andar iti kliyente iti Bitcoin nga makatulong nga agberipika ken agisurat iti transaksyon nga mapaspasamac iti blockchain.