01.
Intro
02.
ICP Blockchain
03.
Features
04.
On-Chain UX
05.
Internet Identity
06.
ICP Token
07.
DAOs on ICP
08.
Chain Key Crypto
09.
2024 Reports
10.
DFINITY

Internet

computer

Protocol

sulod sa 5 ka minuto
Web1

Ang Web1 kay ang paghimo sa internet ug ang sauna nga limitado ra sa pagbasa para sa mga tiggamit.

Web2

Sa pipila ka-tuig, nakakita ta sa Web2, nga mao ang current na pagbalikbalik ra sa internet karon, nga pwede na ma-access ang pagbasa ug pagsuwat. Ilhado ni sa pagpaila sa social media, digital content, ug ang advertising. Apan, tungod sa pagdaghan sa data, naabot ang mga balaka sa seguridad ug privacy, nga ang kadaghanan ani nga data kay nagpabilin nga naa sa pagbuot sa centralized nga mga organizasyon.

Web3

Ang Web3 nagtumong sa pagsulbad sa mga limitasyon sa Web2 gamit ang pag decentralize sa control ug ownership sa internet ug ang mga serbisyo, sa pagbutang ani sa kamot sa mga users, developers, ug mga contributors. Nahimo ni pag-una gamit ang pag-leverage sa blockchain techonology, nga nagtugot sa decentralized information, ug pag-compute. Para ma-realize ang potensyal sa Web3, ang applications dapat mahimong decentralized sa tanang levels, para makaseguro nga walay bisan usa ka entity naa’y control.

importanteng aspeto sa

Web3

Pag-integrate sa identity gamit ang mga sistema sama sa  Internet Identity

Pag-tugot sa native payments

Pagsugod sa pagsaka sa DAOs (Decentralized Autonomous Organizations)

Pagpasiugda sa “pagbasa, pagsuwat, ug panag-iya” nga model sa internet

Ang Internet Computer kay nagtumong para mahimong general-purpose blockchain nga nag-emobdy sa ideals sa Web3. Gi-disenyo kini para ilisdan ang Web2 o ang tradisyonal nga information technology (IT) ug tibuok nga suite sa Web3 nga services nga makapadagan sa mao nga blockchain ra.

Ang Pinaka-Una nga Real World Computer

Ang Internet Computer Blockchain

Ang Internet Computer (ICP) kay gi-incubate ug launch sa DFINITY Foundation kaniadtong May 2021.

Mao ni ang pinaka-paspas, pinaka efficient, ug mao ra ang wala’y katapusan nga scalable general-purpose Layer 1 nga blockchain.

Ang Internet Computer kay usa ka World Computer blockchain nga mao ang maka host ug bisan unsa gikan sa social network ngadto sa usa ka dako nga enterprise system - mao ang pagtangtang sa pagkinahanglan sa traditional na centralized IT.

unique features

sa Internet Computer Protocol

Reverse Gas Model

Ang end-users dili magbayad ug gas fees gamit ang DApps, ug web services sa ICP.

Seguro ug Masaligan

Naa’y 0 nga significant na downtime sa niaging 1.5 ka-tuig na ga-operate na ang ICP.

Barato ug paspas na mga transaksyon

Ang mga application sa ICP kay gihimo para sa scalability, na paspas maka-operate og makahuman

Certified na Pinaka-Green na Blockchain

Ang konsumo sa energy sa usa ka transaksyon sa ICP kay pareha sa hapit duha ka Google search!

Cycles

Ang computation sa mga canister kay powered by cycles (XTC), pare-pareha sa gas sa Ethereum. Ang mga canister kay nagbayad ug cycle para sa ilang storage nga hapit-hapit mga $5 kada gigabyte sa usa ka tuig para sa on-chain data storage.

Interoperability sa Web2 sites

Through HTTPS outcalls, smart contracts are able to interact with websites and web services outside of the blockchain network, eliminating the need for oracles.

Novel Consensus Mechanism

Ang Proof-of-Useful-Work (PoUW) kay ang innovative na approach sa Internet Computer padung sa network participation, nga nag-apil sa mga dedicated na hardware na gi-ilhan ug node machines nga nagdagan sa sophisticated consensus protocol nga walay tradisyonal nga hashing.
Di pareha sa Proof-of-Work (PoW), and PoUW kay mas efficient tungod kay maabot niini ang consensus ug mas paspas, ug dili kinahanglan ug daghan nga electricity.
Dili pareha sa Proof-of-Stake (PoS), and PoUW kay mas seguro tungod kay nagkinahanglan ni ug hardware, ug dili siya magdagan ug remote (cloud) infrastructure.

Canister Smart Contracts

Ang ICP na smart contracts kay gi-ila nga canisters. Mao ni ang mura ug upgraded nga version sa regular smart contracts. Magsagol sila og code ug data, nga naghatag ug pagkaflexible sa developers na maghimo ug diverse na mga application, gikan sa web services ngadto sa decentralized na exchanges. Pwede ni masuwat ug lahi nga progamming na lengwahe, ug dili ra usa.
Ang Canisters, naa’y duha ka type of action: usa ang pagbasa sa data, ug usa para ilisdan ni. Maayo sila kompara sa regular smart contracts sa pag-manage ug resources sama sa pag-compute ug power, ug storage, na mas nakapa-efficient pa nila.

End-to-End On-Chain User Experience

ang ICP kay mahimong full-stack blockchain

nga naa’y frontend, backend, ug data storage

Naghatag ni ug daghan benipisyo, sama sa:

Pagpanag-iya, Privacy, Scalability, Cost effeciency

Internet Identity

Seguro ug Seamless na Access sa Blockchain nga wala’y wallet

Ang Internet Identity kay ang privacy-focused nga authentication framework sa ICP. Mahimo ni gamit ang WebAuthn, usa ka seguro nga authentication framework na gi-suportaan sa mga modern browsers ug mga operating system.

Ang mga tig-gamit kay maka-link sa mga passkey sa ilang Internet Identity ug magamit ang seguro nga hardware pareha sa TPM chips para sa authentication imbis ang mga password o 2FA. Ang kini nga frame work kay nagsiguro sa privacy gamit ang chain-key cryptography, mao ang nag-generate sa unique nga ID sa kada DApp user na mu-log in. Kini nagpugong sa user na masubay ang lain-laing application, ug himuong private ang kada session.

Paghimo ug imong kaugalingon nga Identity — gamit ani nga steps!

Governance ug ang ICP Token

Ang ICP kay usa ka utility token nga gigamit para ani nga mga tuyo

Pag-apil, ug Staking

Ang Network Nervous System (NNS) kay usa ka DAO nga nag-govern sa ICP gamit ang ICP token holders nag mag-stake sa ilang token para makabotar ug mga proposal, ug maka-kita ug voting rewards. Essential ni sa pag-shape sa mga umaabot na platform, samtang nagdesisyon ang mga stakeholder sa protocol updates, ug mga improvement. Mahimong tan-awon ang NNS diri.

Staking

Ang pag-stake sa Internet Computer kay mag-apil ug token holders nga pag-lock sa ilang mga token depende sa panahon, para maka-angkon ug voting power, ug makakuha ug rewards. Sa pag-stake sa mga token, gibutang ni ug special account na gitawag ug neuron, mao naa’y iyahang kaugalingong set sa attributes. Ang mga Neuron kay makabotar ug mga proposal nga maka-apekto sa kaugmaon sa Internet Computer, ug active na partisipasyon sa governance na makakuha ug rewards na gihatag matag-adlaw.

Ang mga hinungdan nga maka-apekto sa voting power kay stake amount, lockup duration, ug neuron age.

Pagbayad

Ang ICP token kay gigamit para magbayad ug mga entity nga naghatag ug compute capacity gamit ang pag-operate sa mga node machine.

Conversion

Ang ICP mahimo pud ma-ilisdan ug mga cycle, mao ang gigamit na gasolina para sa computation sa network - labi na sa pagpadagan ug paggamit sa DApps.

Token Allocation

Ang pag-apil sa presale sa ubang token sa ICP, ang mga particiapant naa’y pilian na gamiton ilang ICP token para sa pagkuha ug allocation.

Daossa icp:

Service Nervous Systems

Ang OpenChat kay usa ka decentralized na messaging platform na nag-operate real-time. Ang kinatibuk-an niini kay naa sa blockchain, nga nagtugot sa mga users maka-send ug cryptocurrencies, apil ang Bitcoin, sa matag-usa. Usa pa, ang mga users mahimong makatag-iya ug gamayng bahin sa OpenChat pinaagi sa pagkuha ug mga CHAT token. Hunahunaa na lang na mura ug Telegram, pero mahimo nimong mapanag-iya.

Apil pa ug mas daghan pa sa 500 na dApps nga gihimo sa Internet Computer!

Gi-unsa paghimo ang dApps sa Internet Computer?

Ania ang ubang mga resource para sa programming languages para makasugod.

Ang pag-apil ug mga DFINITY forums ug developer nga mga komunidad kay gi-encourage

Chain Key Cryptography

ug Native Blockchain Integrations

Ang Chain key cryptography kay nagtabang sa mga user na ma-verify ang mga mensahe gikan sa Internet Computer, nga nagsiguro nga tinuod ni.

Matag code hosting sa canister kay nag-sign sa mga mensahe ug usa, gamit ang secret na mga key share. Naghimo ni ug mas siguro nga signature gamit ang Internet Computer na public key.

Sa ato pa, ang mga node kay gigrupo ug subnet, nga ang matag-usa kay naa’y iyahang kaugalingong public key. Ang mga node sa subnet kay naa’y ilahang mga secret key share, nga nagtugot sa ilaha na mahiusa ang pag-sign sa mga mensahe.

Kini nga set up kay nagpasayon sa validation, tungod kay ang Internet Computer nga public key mao ra ang kinahanglan. Sa ato pa, Ang validation process sa Ethereum kay nagkinahanglan sa pag-download ug dinagko nga mga data, nga nagpadako pa sa paglabay sa panahon.

Chain-key Bitcoin

Ang Chain-key Bitcoin (ckBTC) kay usa ka token sa Internet Computer nga 1:1 sa Bitcoin. Nagtugot ni ug conversion sa ckBTC ug BTC nga di magkinahanglan sa third-party na mga bridge.

Samtang ang ckBTC ug regular na BTC kay naa’y pareha nga value, ang ckBTC kay mas paspas ug mas barato kung transfers ang sturyaan. Mahimo ra ni ug kadiyot ra kaayo mahuman, unya makagasto ra ka ug 0.0000001 ckBTC.

Chain-key Ethereum

Ang Chain-key Ethereum (ckETH) kay ang token 1:1 sa ETH nga nagtugot sa ETH padung ckETH na conversion na wala’y mga bridge, pareha ra sa ckBTC.

Tungod sa ckETH, mahimo pud nga mas paspas ug mas barato ang ETH nga mga transaksyon.

Industry standard

Report sa 2024

$7.00M

+92% year-on-year (YoY) growth sa kadaghan ug active developers sa ecosystem

$3.50M

DFINITY

Foundation ug ang Internet Computer

Si Dominic Williams mao ang Founder ug Chief Scientist sa DFINITY Foundation.

100,000+ nga mga academic citations

Naa siya’y background sa pagka crypto theorist ug kaniadto usa ka entrepreneur sa engineering, kung asa iyang gi-develop ang dako nga mga internet technology ug produkto.

1600+ nga mga research paper

Aktibo siya sa blockchain industry sukad pa 2013.

250+ nga mga technical patent

ICP HUB

Philippines

Ang ICP HUB Philippines mao ang central hub para sa pag-adopt sa ICP ug Web3 na mga technology sulod sa nasod. Ilahang mga initiative nag-extend sa pag-nurture ug pag-edukar sa mga aspiring developers nga ganahan maka-contribute sa ecosystem. Kini nga mga paningkamot apil ang mga programa sama sa iThink Code Camp ug iThink Hackathon.

Kat-on pa bahin sa Internet Computer